zbiorniki na on

Jak bezpiecznie przechowywać olej napędowy?

Bezpieczne przechowywanie oleju napędowego wiąże się z przestrzeganiem przepisów. Dotyczą one zarówno wymagań dotyczących zbiornika na olej napędowy, jak i jego prawidłowego przechowywania. Na szczęście w obu wypadkach nie ma miejsca na żadne wątpliwości – przepisy prawne zostały skonstruowane bardzo dokładnie. Zapoznanie się z nimi pozwoli na zakup prawidłowego zbiornika na ON i jego bezpieczne usytuowanie. O czym zatem warto pamiętać?

Jakie wymagania prawne musi spełnić zbiornik na olej napędowy?

Coraz więcej właścicieli firm i gospodarstw rolnych decyduje się na posiadanie własnego zbiornika na ON. Nie tylko umożliwia to pełne uniezależnienie się od właścicieli stacji i dystrybutorów, ale także pozwala na zakup oleju po hurtowych cenach. Nie należy jednak zapominać o przepisach pozwalających na bezpieczne przechowywanie oleju. Zbiornik na olej napędowy spełniający normy prawne powinien być dwupłaszczowy. Składa się on ze zbiornika właściwego, który służy do magazynowania paliwa. Drugi element to płaszcz zewnętrzny, którego zadanie polega na zapobieganiu przedostania się paliwa do gruntu, gdy zbiornik właściwy ulegnie awarii. Zbiorniki powinny posiadać czujniki zapełnienia, podłączenia do uziemienia, a także automatyczne pistolety na wodę. Ponadto zbiorniki na On, których pojemność jest większa niż 2500L muszą być wyposażone w elektroniczny czujnik informujący o przecieku.

Dokumentacja i zgody

Wszystkie zbiorniki na olej napędowy muszą posiadać deklarację świadczącą o ich zgodności z normami europejskimi oraz pełną dokumentację techniczną. Na ich konstrukcji powinna być widoczna tabliczka znamionowa zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować zarówno zbiornik, jak i jego producenta.

Jeśli pojemność zbiorników na olej napędowy to 5000L lub wyżej, konieczne jest posiadanie pozwolenia wydanego przez Państwową Straż Pożarną oraz zgody na eksploatację otrzymanej od Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Gdzie może znajdować się zbiornik na olej napędowy?

Zbiornik na ON musi znajdować się w odległości większej niż 10 metrów od budynków użyteczności publicznej i domów. Odległość ta dotyczy też ujęć wody pitnej. Odległość zbiornika od budynków gospodarczych to z kolei 5 metrów. Ważny jest także dystans zbiornika od linii energetycznych, który wynosi od 3 do 15 metrów.

Podłoże pod zbiorniki na olej napędowy musi zostać wykonane z materiału niepalnego i gwarantować stabilne usytuowanie urządzenia.

Na koniec warto zadbać o szczelność połączenia cysterny ze zbiornikiem, które musi zapobiegać przedostawaniu się oleju napędowego do środowiska.