Kurs ADR początkowy – co warto wiedzieć o szkoleniu?

Obowiązująca w Polsce od 1975 roku umowa ADR dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Dokument reguluje wszystkie wymogi związane z transportem ładunków sklasyfikowanych, jako zagrażające życiu, z wyposażeniem pojazdów czy członkami pojazdów. Wedle tej międzynarodowej konwencji, tylko kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje (ukończone specjalne szkolenie), mogą przewozić materiały promieniotwórcze, wybuchowe bądź palne. Jednym z kursów oferowanych przez firmy, jest szkolenie ADR początkowe. Kto może do niego przystąpić? Co warto wiedzieć o kursie?

Kto może zostać kierowcą ADR?

Kierowcą przewożącym ładunki niebezpieczne może zostać osoba, która skończyła 21 lat, posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii, a także:

– ukończyła szkolenie ADR początkowe (osoba pierwszy raz ubiega się o zaświadczenie) bądź doskonalące (kierowca chce przedłużyć ważność zaświadczenia),

– zaliczyła pozytywnie egzamin.

Kto może przystąpić do podstawowego kursu ADR?

Jednym ze szkoleń dla przyszłych kierowców przewożących ładunki uznane za niebezpieczne, jest podstawowy kurs ADR Łódź, który obowiązuje zarówno na terenie Polski, jak i Europy (w krajach, które podpisały umowę ADR). Szkolenie trwa zwykle przeszło dwadzieścia godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem, który należy zaliczyć pozytywnie. Aby zdać, należy podać co najmniej 2/3 prawidłowych odpowiedzi.

Kto może przystąpić do kursu? Osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo jazdy kategorii C.

Szkolenie powinno się ponawiać, co pięć lat, licząc od daty wydania zaświadczenia.

Czego nauczysz się podczas szkolenia ADR podstawowego?

Przystępując do podstawowego szkolenia ADR, warto mieć świadomość, że jest to zaledwie wstęp do dalszego dokształcania się w zakresie branży transportowej. Podczas tego specjalistycznego kursu zapoznasz się ze wszystkimi obowiązkami, które jako kierowca ADR będziesz wykonywać, ogólnymi wymogami związanymi z przewozem przedmiotów niebezpiecznych, a także dowiesz się:

– jak ochraniać transportowane materiały,

– jak oznakowywać przewożony ładunek oraz sam pojazd,

– jak w bezpieczny sposób ładować i rozładowywać ładunki niebezpieczne,

– z czego składa się wyposażenie techniczne pojazdu oraz do czego służą konkretne elementy,

– co grozi za niedopełnienie obowiązków.

Nauczysz się także jak:

– postępować w przypadku wypadków drogowych,

– udzielać pierwszej pomocy,

– obsługiwać sprzęt gaśniczy,

– właściwie przejeżdżać przez tunele,

– precyzować poszczególne typy niebezpieczeństw grożących podczas transportu przedmiotów niebezpiecznych,

– zabezpieczyć się przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

Ponadto zaznajomisz się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi ochrony środowiska.