Jak podnośniki pomagają w walce z zimą?

Podnośniki koszowe to urządzenia służące do wykonywania różnego rodzaju prac na wysokości. Przydatne są także zimą, gdy zwisające sople lodu i zaśnieżone dachy mogą stanowić niebezpieczeństwo dla przechodniów oraz użytkowników budynków.

Jak powstają sople i lodowe nawisy na budynkach?

Lodowe nawisy powstają zwykle na fragmentach elewacji lub krawędziach budynków. Topniejący na dachu śnieg spływa w dół i zamarzając, tworzy sople. Gromadzenie się śniegu na dachu może wynikać z kilku przyczyn – wad w konstrukcji dachu lub jego nieprawidłowej izolacji, niesprawnego albo nieprawidłowego systemu odprowadzania wody oraz źle przeprowadzanych napraw. Zarówno do usuwania śniegu, lodowych nawisów i sopli, jak również naprawiania rynien i dachu potrzebne może się okazać skorzystanie z podnośnika koszowego.

Dlaczego należy usuwać śnieg i sople z budynków?

Śnieg i lód znajdujące się na dachach to poważne zagrożenie zarówno dla mieszkańców budynków, jak i osób i pojazdów znajdujących się w ich pobliżu. Na tym jednak niebezpieczeństwo się nie kończy – obciążone lodem i śniegiem konstrukcje i elementy budynków mogą ulec różnorodnym uszkodzeniom, które później okażą się przyczyną sporych wydatków lub nieszczęśliwych wypadków. Nikomu też nie trzeba przypominać, jak groźne dla zdrowia i życia przechodniów są spadające z wysokości sople lodu. Warto pamiętać, że obowiązek usuwania śniegu i lodu nakładają na właściciela lub zarządcę nieruchomości przepisy o prawie budowlanym i inne regulacje. W razie jakiegokolwiek wypadku – uszkodzenia mienia, utraty zdrowia albo życia, cała odpowiedzialność spoczywa na właścicielu budynku. To on zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa i dbania o właściwy stan techniczny nieruchomości.

Jak podnośniki koszowe umożliwiają odśnieżanie dachów i usuwanie sopli?

Podnośniki koszowe to stabilne platformy dla osób pracujących na wysokościach. Zapewniają wydajną, bezpieczną, komfortową i efektywną pracę. Umożliwiają dotarcie do mało dostępnych miejsc, czego nie zagwarantują maszyny i rusztowania. podnośniki Łódź można wynająć na dłuższy lub krótszy termin. Urządzenia wypożyczane są wraz z zapewnieniem pomocy uprawnionego operatora, który pomoże w bezpiecznym, prawidłowym i sprawnym wykonaniu zadania. Tak wynajęty podnośnik koszowy pomoże w dokonaniu wszelkich napraw rynien lub dachu oraz usunięciu niebezpiecznych sopli lodu i zalegającego na budynku śniegu.