Jak założyć Spółkę Cywilną?

Działalność gospodarcza stawia przed początkującymi spore wyzwania. Często brakuje dodatkowego bodźca do finalizacji zamierzeń, czasami brakuje trochę kapitału. Na takie mankamenty dobrze jest poszukać wsparcia w postaci wspólnika lub kilku i z nimi rozkręcić interes.
Dobrym i najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest założenie Spółki Cywilnej.

Spółka Cywilna jak zacząć?

Schemat jest bardzo prosty :
– spisać umowę spółki
– zgłosić spółkę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Umowa spółki powinna zawierać:
– podstawowe dane wspólników
– datę i miejsce zawarcia umowy
– nazwę o ile została wybrana
– wysokość udziałów poszczególnych wspólników
– informacje o wnoszonym kapitale pieniężnym czy w postaci aportu/niepieniężny/, adres siedziby
– zakres działania według EKD
– informacje o sposobie podziału zysków i ewentualnych strat
– informacje o sposobie reprezentacji
– wszelkie inne postanowienia ustalone w momencie spisywania umowy

Osoby fizyczne wchodzące do spółki a nie prowadzące wcześniej działalności muszą dokonać osobistego zgłoszenia do CEIDG. Jest to niezbędne ponieważ spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jedynie tworzą ją osoby lub firmy prowadzące zarejestrowaną działalność.

Po spełnieniu tych wymogów spółka zostanie wpisana do ewidencji, zostanie jej automatycznie nadany Regon i NIP.

Podatki

Spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego.
Każdy ze wspólników w ramach własnego rozliczenia PIT, uwzględnia przychody uzyskane z tytułu udziałów w s. c. i je rozlicza w osobistym zeznaniu podatkowym.

VAT

Jeśli spółka ma być płatnikiem podatku VAT, należy informację w postaci formularza VAT-R złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym.
Dokonując zgłoszenia VAT warto również rozważyć zgłoszenie transakcji wewnątrzwspólnotowych/jeśli takie będą wchodziły w zakres działalności/wypełniając formularz VAT-UE.
Płatnikiem VAT jest spółka a nie jej wspólnicy.

Księgowość w s. c.

Forma prowadzenia spraw księgowych jest możliwa w kilku wariantach:
– książka przychodów i rozchodów
– ryczałt ewidencjonowany
– pełna księgowość/księgi rachunkowe/
Informację o sposobie prowadzenia księgowości i opodatkowania, jeśli one będą inne od zasad ogólnych, należy złożyć w odpowiedni urzędzie skarbowym. Prowadzenie księgowości możesz zlecić księgowemu np. biuro rachunkowe Lublin Profito.

Dowolny wybór obowiązuje do określonej przez ustawodawcę wysokości przychodów. Obowiązujący limit wynosi 2 000 000 euro przeliczony po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. Jest to dość wysoko ustalony limit i raczej na początku działalności w większości firm, trudny do osiągnięcia.
Jeśli jednym ze wspólników s. c. jest spółka kapitałowa, wymagane jest prowadzenia pełnej księgowości od początku, niezależnie od przychodu.

Dobrą formo prowadzenia spraw księgowych jest zawarcie umowy z biurem prowadzącym rozliczenia podatkowo-księgowe.
Jeśli sprawy podatkowe- księgowe zostaną przekazane na podstawy umowy do biura zewnętrznego, należy odpowiednią informacje przekazać do urzędu skarbowego i wskazać miejsce przechowywania dokumentów.

ZUS

Pracownicy zatrudnieni w spółce cywilnej podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS i odprowadzaniu składek.
Jeśli spółka nie zatrudnia pracowników, a jedynie wspólnicy wykonują pracę na rzecz spółki, każdy z nich podlega obowiązkowi zgłoszenia do ZUS.