zawód architekt
Dom

Zawód – architekt

Architekt to ceniona profesja, która wymaga uzyskania tytułu zawodowego inżyniera architekta (uzyskanie dyplomu I stopnia) czy też magistra inżyniera architekta (uzyskanie dyplomu II stopnia). Osoby, które uzyskały stosowne dyplomy wpisywane są do jednostki organizacyjnej Samorządu Zawodowego Architektów. Profesjonalny architekt Katowice cechuje się doskonałą wyobraźnią przestrzenną, dochowaniem obowiązujących terminów, poczuciem estetyki oraz znajomością zasad ergonomii.

Specjalizacje

Architekt krajobrazu specjalizuje się w projektowaniu ogrodów, parków i wszelkich obszarów pokrytych zielenią. W obrębie zainteresowań tego architekta znajdują się również rośliny, klimat czy gleba. Wiedza o tych składnikach przyrody umożliwia umiejętne dbanie o roślinność terenów zielonych. Natomiast urbanista skupia uwagę na pracy w przestrzeni miejskiej, gdzie projektuje jej zabudowę. Ruralista to osoba projektująca przestrzeń wiejską. Najpopularniejsza specjalizacja wybierana przez przyszłych architektów to architekt wnętrz. Zajmuje się on projektowaniem funkcjonalnych wnętrz, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Zarobki

Wedle przeprowadzonych badań mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego wynosi 5000 złotych. Natomiast wyższe zarobki kształtujące się na poziomie wyższym niż 6 240 złotych dostępne są dla 25% najlepiej opłacanych architektów. Zgromadzone dane wyraźnie wskazują, iż pensja co drugiego architekta waha się w przedziale od 3 880 do 6 240 złotych. Co więcej grono najmniej opłacanych architektów zarabia poniżej 3 880 złotych brutto. Architekci pracujący w firmach z zagranicznym kapitałem zarabiają średnio 7 000 złotych. Tymczasem firmy z polskim kapitałem oferują swoim pracownikom średnią pensję wynoszącą  4 200 złotych.

Architekt zawsze uwzględnia indywidualne potrzeby klientów i na bieżąco dokonuje wszelkich poprawek w projekcie. Ponadto wykazuje on chęć współpracy zarówno z indywidualnymi klientami, jak i przedsiębiorstwami krajowymi czy zagranicznymi.