proces ewakuacji

Proces ewakuacji w firmie

Ewakuacja to przemieszczanie ludzi, zwierząt i mienia z miejsca objętego zagrożeniem w miejsce bezpieczne. Proces ten, aby przebiegał sprawnie, niezbędna jest organizacja cyklicznych ćwiczeń (np.przeciwpożarowych). Jeżeli chcesz, aby w razie wystąpienia faktycznego niebezpieczeństwa (np. pożaru), twoi pracownicy i inne osoby przebywające w twojej firmie wiedzieli jak postępować, raz na jakiś czas takie ćwiczenia przeprowadź. Najlepiej pod okiem specjalisty.

Zasady postępowania w trakcie ewakuacji.

Nie ulega wątpliwości, że ważnymi elementami w trakcie ewakuacji są odpowiednie znaki ewakuacyjne. Poprowadzą one osoby znajdujące się na terenie twojego zakładu, wprost do bezpiecznego miejsca. Tego typu znaki kupisz na https://allebhp.pl. Jednakże jest kilka zasad, które bezwzględnie muszą być przestrzegane.
Po pierwsze, osoba wyznaczona do przeprowadzania akcji ewakuacji w firmie, informuje pracowników o wystąpieniu zagrożenia i konieczności podjęcia ewakuacji, następnie dzwoni do odpowiednich służb. O zaistnieniu zagrożenia najczęściej oznajmia poprzez uruchomienie zainstalowanego w tym celu przycisku alarmowego. Pamiętaj, że nie należy go lekceważyć, nawet jakby okazał się fałszywy. Zorientuj się również, czy wszyscy go usłyszeli. Ważne jest, aby w trakcie wychodzenia z budynku zachować spokój i opanowanie. Nie wskazane jest bieganie i prześciganie innych, może to doprowadzić do niepotrzebnego chaosu i poturbowania człowieka. Kolejną ważną zasadą, jest trzymanie się wyznaczonych tras ewakuacyjnych. Nie należy z nich zbaczać. Spokojnym, lecz pewnym krokiem należy udać się do punktu zbiórki. Punkt ten jest niezwykle ważny, gdyż osoba odpowiedzialna za ewakuację jest w stanie ocenić, czy wszyscy wyszli i są bezpieczni.

Zalety przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych.

Mimo iż wydawałoby się, że organizacja takich ćwiczeń to strata czasu i pieniędzy, to uzmysłów sobie, jakie może przynieść korzyści w przyszłości. Może nic się nie wydarzyć, ale tego nie jesteś w stanie przewidzieć. Ćwiczenia np. przeciwpożarowe to wpojenie w praktyce zasad obowiązujących podczas ewakuacji. W razie wystąpienia faktycznego zagrożenia twoi pracownicy będą wiedzieć co robić i przez swoją głupotę i niewiedzę nie ucierpią. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemności ze strony policji, prokuratury oraz sądu. Unikniesz również kosztów, np. wypłaty odszkodowania, kosztów sądowych, wynikłych z konieczności zatrudnienia nowego pracownika. Dlatego, abyś miał spokojny sen, dbaj o nich poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad BHP.