HACCP food truck

HACCP i GMP/GHP w food truckach

Obecnie coraz modniejsze stają się food trucki. Można w nich kupić zapiekanki, hot-dogi, hamburgery, gofry, lody, a nawet całe dania obiadowe. Ten rodzaj małej gastronomii doskonale odnajduje się w miejscowościach wypoczynkowych, na różnych festiwalach oraz w miejscach, gdzie ludzie potrzebują szybko coś zjeść. Myślisz o założeniu takiego food trucka? Nie wiesz jakie warunki musisz spełnić, aby przejść kontrolę sanepidowską?

Istota Dobrych Praktyk GMP/GHP

Przede wszystkim, aby prowadzić działalność żywieniową w food trucku, musisz posiadać księgę HACCP, a wraz z nią księgi GMP/GHP. Bez nich nie przejdziesz odbioru sanitarno- higienicznego. Księgi te znajdziesz na https://dokumenty-haccp.pl.
Proces wdrażania systemu HACCP w małej gastronomii powinieneś rozpocząć od Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) rozpoczyna cały ten żmudny proces. Polega ona na podjęciu takich działań oraz zapewnieniu takich warunków higienicznych, aby bezpieczeństwo żywności było zapewnione. W parze z GHP idzie Dobra Praktyka Produkcyjna, która stanowi zbiór procedur i instrukcji dotyczących produkcji. Pamiętaj, że wszelkie zbiory procedur powinny być sporządzone indywidualnie oraz zgodnie z rzeczywistością.

Cel systemu HACCP

Po odpowiednim wdrożeniu dobrych praktyk nadeszła kolej na HACCP. Skrót HACCP oznacza system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli i jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez analizę potencjalnych zagrożeń, ocenę ich istotności, oszacowaniu ryzyka oraz określeniu krytycznych punktów kontroli. Także przystępując do wdrożenia tego systemu w food trucku, musisz przewidzieć jakie zagrożenia mogą wystąpić oraz ustalić działania ich eliminacji. Istotną kwestią, którą musisz wiedzieć, jest fakt, że HACCP opiera się na 7 zasadach. Są one następujące:

  • identyfikacja i analiza zagrożeń;
  • ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli CCP;
  • ustalenie limitów dla każdego krytycznego punktu kontroli CCP;
  • ustalenie sposobu monitorowania krytycznego punktu kontroli;
  • jeżeli CCP nie spełnia wymagań, to należy ustalić działania korygujące;
  • ustalenie procedur weryfikacji dotyczących skuteczności systemu;
  • opracowanie i prowadzenie dokumentacji HACCP.

Każda dokumentacja, która ma spełniać wymogi sanitarne w food truckach, musi być prowadzona regularnie i po każdej wykonanej czynności.
Food trucki to nie tylko wygodna gastronomia dla ciebie, bo możesz w każdym momencie się przenieść, ale również obowiązki. Zdrowy i świeży posiłek to gwarancja twojego sukcesu.