„Szczególny nacisk w Parlamencie Europejskim pragnę położyć na kwestie związane z ochroną życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zamierzam aktywnie działać nad właściwym uregulowaniem kluczowych zagadnień bioetycznych, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim”.


Poseł IV, V, VI i VII kadencji

Z polityką parlamentarną związany od 2001 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości
w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie VI kadencji wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, które sprawował także w Sejmie VII kadencji.
Od 2005 do 2007 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Senator RP VIII kadencji

21 kwietnia 2013 r. w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu numer 73, obejmującym Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, otrzymał mandat senatora, zdobywając 28,48% głosów. Członek senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Od 2014 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Przewodniczący Delegacji do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Konferencji Przewodniczących Delegacji i Komisji Handlu Międzynarodowego.


Aktualności

Archiwum aktualności

04.12.2014

Relacja z wizyty w Parlamencie Europejskim

Biuro Poselskie posła do PE Bolesława Piechy zorganizowało dla grupy 55 osób z województwa śląskiego wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
25.11.2014

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone na forum Parlamentu Europejskiego

W specjalnym przemówieniu papież zwrócił się do europejskich parlamentarzystów.
11.11.2014

Obchody Święta Niepodległości w Raciborzu

Kwiaty złożyły uczestniczące w obchodach delegacje, w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, w uroczystościach uczestniczyła dyrektor biura poselskiego, p. Katarzyna Dutkiewicz.