„Szczególny nacisk w Parlamencie Europejskim pragnę położyć na kwestie związane z ochroną życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zamierzam aktywnie działać nad właściwym uregulowaniem kluczowych zagadnień bioetycznych, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim”.


Poseł IV, V, VI i VII kadencji

Z polityką parlamentarną związany od 2001 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości
w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie VI kadencji wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, które sprawował także w Sejmie VII kadencji.
Od 2005 do 2007 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Senator RP VIII kadencji

21 kwietnia 2013 r. w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu numer 73, obejmującym Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, otrzymał mandat senatora, zdobywając 28,48% głosów. Członek senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Od 2014 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Przewodniczący Delegacji do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Konferencji Przewodniczących Delegacji i Komisji Handlu Międzynarodowego.


Aktualności

Archiwum aktualności

14.10.2016

INAUGURACJA PROGRAMU „MIESZKANIE+” W KATOWICACH

Jak poinformowała Szefowa Polskiego Rządu podczas konferencji, która miała miejsce w ubiegły wtorek w Katowicach, Narodowy Program Mieszkaniowy ze stadium projektowania przechodzi w stadium realizacji. Program „Mieszkanie+” obejmie pilotażowo siedemnaście miast. Powstanie w nich sześć tysięcy mieszkań.
11.10.2016

PAŹDZIERNIKOWA SESJA PLENARNA

Podczas październikowej sesji plenarnej Parlament Europejski wyraził zgodę na ratyfikację przez UE porozumienia klimatycznego z Paryża, dzięki czemu będzie ono mogło wejść w życie już w przyszłym miesiącu. Posłowie wyrazili także swoje poparcie dla zakazu eksportu, promocji i reklamy towarów oraz usług, które mogłyby być wykorzystywane do tortur lub wykonywania kary śmierci, takie jak krzesła elektryczne czy pałki z kolcami. Zebrani dyskutowali również nad podarowaniem darmowego karnetu InterRail każdemu 18-letniemu obywatelowi UE.
06.10.2016

BOLESŁAW PIECHA W DEBACIE PE NAD BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI: NALEŻY DĄŻYĆ DO WIĘKSZEJ OCHRONY KONSUMENTÓW

5 października w Parlamencie Europejskim posłowie dyskutowali o sprawozdaniu dotyczącym wykonania rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł Bolesław Piecha.