„Szczególny nacisk w Parlamencie Europejskim pragnę położyć na kwestie związane z ochroną życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zamierzam aktywnie działać nad właściwym uregulowaniem kluczowych zagadnień bioetycznych, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim”.


Poseł IV, V, VI i VII kadencji

Z polityką parlamentarną związany od 2001 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości
w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie VI kadencji wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, które sprawował także w Sejmie VII kadencji.
Od 2005 do 2007 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Senator RP VIII kadencji

21 kwietnia 2013 r. w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu numer 73, obejmującym Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, otrzymał mandat senatora, zdobywając 28,48% głosów. Członek senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Od 2014 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Przewodniczący Delegacji do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Konferencji Przewodniczących Delegacji i Komisji Handlu Międzynarodowego.


Aktualności

Archiwum aktualności

20.03.2015

Aktualne prace Komisji ENVI

"Weterynaryjny produkt leczniczy” oraz „Zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004 ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych" – to dwa projekty, którymi podczas marcowej sesji zajmowali się członkowie komisji ENVI. Głos w sprawie projektów zabrał również europoseł Bolesław Piecha.
11.03.2015

SESJA WIOSENNA MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW

W dniach od 6 do 8 marca w Hotelu „AGRO” w Mikołowie – Śmiłowicach miała miejsce Sesja Wiosenna XVI Regionalnej Edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Przedsięwzięcie wsparł m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego, Bolesław Piecha.
10.03.2015

Szczepić czy nie?

Obecnie, w naszym kraju można zauważyć zwiększoną aktywność tzw. ruchów antyszczepionkowych. Wciąż rośnie liczba rodziców, którzy odstępują od szczepienia swoich dzieci. Według lekarzy niezaszczepione dzieci stanowią zagrożenie dla swoich rówieśników, ale również dla innych osób.