„Szczególny nacisk w Parlamencie Europejskim pragnę położyć na kwestie związane z ochroną życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zamierzam aktywnie działać nad właściwym uregulowaniem kluczowych zagadnień bioetycznych, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim”.


Poseł IV, V, VI i VII kadencji

Z polityką parlamentarną związany od 2001 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości
w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie VI kadencji wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, które sprawował także w Sejmie VII kadencji.
Od 2005 do 2007 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Senator RP VIII kadencji

21 kwietnia 2013 r. w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu numer 73, obejmującym Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, otrzymał mandat senatora, zdobywając 28,48% głosów. Członek senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Od 2014 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Przewodniczący Delegacji do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Konferencji Przewodniczących Delegacji i Komisji Handlu Międzynarodowego.


Aktualności

Archiwum aktualności

20.07.2016

OGŁOSZONO POWSTANIE POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania premier Beaty Szydło z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa ogłoszono powstanie Polskiej Fundacji Narodowej – instytucji, której najważniejszym zadaniem będzie promowanie Polski poza granicami państwa.
14.07.2016

WYWIAD DLA SE: LIKWIDACJA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Najnowsza rozmowa „Super Expressu” z posłem do Parlamentu Europejskiego Bolesławem Piechą dotyczyła gruntownej reformy systemu publicznej opieki zdrowotnej.
13.07.2016

INFORMATYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA

Podczas wspólnej konferencji prasowej szefów resortów cyfryzacji, rozwoju i zdrowia rozmawiano na temat informatyzacji realizowanej w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił stopień zaawansowania prac nad wprowadzeniem elektronicznych usług w zakresie służby zdrowia.